Gasdetectie

Gasdetectie

  1. LNG
  2. CNG
  3. H2 (waterstof)
  4.  
  5. Overal waar brandbare gassen of dampen voorkomen, is sprake van verhoogd explosie risico. Samen met lucht vormen brandbare gassen en dampen, binnen bepaalde concentratie grenzen, ontbrandbare mengsels.
  6.  
  7. Om deze te laten ontbranden moet aan meerdere voorwaarden zijn voldaan. 
  8. Wanneer een potentieel gevaar kan optreden voor het bedrijf, werknemers en omgeving worden gasdetectoren ingezet. LEL-detectoren kunnen op de persoon worden gedragen om te waarschuwen voor gasgevaren in de directe werkomgeving. LEL-meters kunnen ook centraal zijn opgesteld om een ruimte te bewaken.
  9.  

Euro-Roller® Heeft in de jaren al veel ervaring op gedaan met het aanleggen van diverse gasdetectie systemen in combinatie met gasafzuiging bij verschillende bedrijven. LNG, CNG, H2 (waterstof)