Nieuws

Opzet filters

Vanaf nu zijn de opsteekfilters weer volop verkrijgbaar, zowel als de MF100 en de MF180 als de filterpatroon and They are back to stay

Wij helpen Het Sporthuis in Abcoude zelfvoorzienend te zijn voor energie.

Daarmee levert wij een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een geweldige sportieve en maatschappelijke voorziening voor heel Abcoude en Baambrugge e.o.

 

 

Werkgevers en werknemers willen norm voor de uitstoot van dieselmotoren

Werkgevers en werknemers willen dat er een norm komt voor de hoeveelheid uitstoot van dieselmotoren waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. Dat schrijven ze in een brief aan het kabinet.

Werknemers in onder meer garages, havens, de bouw en het vervoer hebben te maken met de uitstoot van dieselmotoren, die kanker kan veroorzaken.

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW stellen een norm voor van 10 microgram per kubieke meter. De meeste bedrijven zitten daar nu al op of onder, zeggen de sociale partners. Op de meeste plekken zal er dus weinig veranderen aan de uitstoot waaraan werknemers worden blootgesteld.

Op bepaalde plekken moet de uitstoot volgens de FNV wel beperkt worden. Bijvoorbeeld bij de wegenbouw in tunnels of bij onderhoud van dieselmotoren wordt meer uitgestoten dan 10 microgram, zegt de vakbond.

Gezondheidsrisico's

Op dit moment is er geen officiële norm, maar geldt dat bedrijven de uitstoot moeten proberen te beperken. "Voor de inspectie is dat lastig, want die heeft zonder norm minder handvatten om te handhaven", zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij de FNV. "En bedrijven hebben dan geen duidelijk zicht waarop ze moeten uitkomen."

Eerder dit jaar bracht de Gezondheidsraad ook een advies uit over een norm voor de uitstoot van dieselmotoren. Dat advies stelde een strengere norm voor: 1 microgram per kubieke meter. Maar bij het opstellen van dat advies is alleen gekeken naar de gezondheidskundige overwegingen, niet naar de haalbaarheid, zegt de Gezondheidsraad.

Niet haalbaar

Volgens Van Veelen is een norm van 1 microgram nu niet haalbaar. "Uiteindelijk zou dat wel het best zijn, maar we zijn op dit moment te afhankelijk van dieselgeneratoren en voertuigen." Een norm van 10 microgram is volgens de FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW wél haalbaar.

"De meeste bedrijven zullen nu al onder deze norm zitten, of die met relatief makkelijke ingrepen kunnen halen", zegt hij. "Maar op een aantal plekken moet er goed bekeken worden hoe ze hun dieselmotoruitstoot kunnen beperken."

De Europese Unie heeft een nog hogere grenswaarde vastgesteld: 50 microgram per kubieke meter. Die norm is volgens de FNV en VNO-NCW te hoog en beschermt werknemers niet voldoende.